כשעתידך מונח על הכף,

התנהלותך בשלבי החקירה והמעצר
תחרוץ את גורלך

קבל עזרה משפטית עכשיו

לייעוץ מיידי התקשרו עכשיו או שלחו וואטסאפ:
נייד: 052-504-4000 | משרד: 02-5409904
מענה טלפוני ניתן 24 שעות ביממה.

רועי יוסף אטיאס עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בתחום הפלילי, מייצג לקוחות החל מהסתבכות ראשונה ועד לקוחות מצמרת הפשע הישראלי.
עצרו אותך או מאשימים אותך? הוזמנת לחקירה? צור קשר עכשיו (24 שעות ביממה).

עבירות תקיפה

אלימות היא דבר שאסור על פי חוק. למונח אלימות יש חוקים רבים, שאוסרים סוגים שונים של אלימות. עבירות תקיפה, הן תת נושא במסגרת הסל הכולל הנקרא "עבירות אלימות". לרוב, עבירות תקיפה מתקשרות עם אלימות פיזית, כמו חבטה, דחיפה, יריקה, שימוש בנשק לצורך תקיפה ועוד. עבירות תקיפה כוללות מספר סוגים של עבירות, כגון – עבירות מין, עבירות תקיפה "רגילות" שלא מסבות נזק למותקף, עבירות איומים, עבירות של תקיפת עובדי ציבור או שוטרים ועוד.

במאמר שלהלן, נסביר מהן עבירות תקיפה. בין היתר, נסקור מגוון רב של עבירות, שבהגדרתן הן עבירות תקיפה. לאחר כל אלו, נציג מספר טיפים לטובת קוראינו, באשר לשאלות: כיצד לנהוג אם זומנתם לחקירה בחשד לביצוע עבירת תקיפה וכן כיצד לנהוג במקרה שבו נעצרתם בחשד לביצוע עבירת תקיפה והכל לידיעתכם/ן ונוחיותכן/ם הגולשים והגולשות.

לפני שנתחיל, נבקש להעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. לשם כך ניתן ומומלץ לפנות למשרדנו לשם תיאום פגישת ייעוץ.

החוק הפלילי בישראל

במדינת ישראל, קיים חוק פלילי עיקרי, הנקרא חוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"). חוק העונשין הוא למעשה הקודקס הפלילי, הכולל בחובו את עיקר העבירות הפליליות המוכרות. בין היתר, חוק העונשין מגדיר את העבירות הבאות כעבירות פליליות: עבירות אלימות, עבירות מין, עבירות המתה, עבירות מרמה, עבירות רחוב, עבירות של התפרצות וגניבה וכן עבירות הנוגעות לביטחון המדינה. אומנם, ישנם חוקים פליליים נוספים, אך החוק הפלילי הרלוונטי למאמר זה, הוא חוק העונשין.

עבירות תקיפה –

תקיפה היא עבירה פלילית, אך למונח תקיפה יש מספר משמעויות, או מספר עבירות נגזרות, הכוללות את המונח תקיפה. ככלל, עיקר עבירות התקיפה מוגדרות בסעיפים 378 עד לסעיף 382 לחוק העונשין. תקיפה לגופה, מוגדרת בחוק העונשין בתור – "הפעלת כוח ללא הסכמתו של הזולת או גם כאשר הושגה הסכמה אך בתרמית תוך גם שימוש באור גז וכו' נכלל בהפעלת הכוח". הגדרה זו מופיעה בסעיף 378 לחוק העונשין.

אם נמחיש מהי עבירת תקיפה, נוכל להיעזר בדוגמאות הבאות – פלוני ניגש לאלמוני וחובט בראשו. דוגמא אחרת – פלוני ניגש לאלמוני, דוחף אותו ויורק עליו. דוגמא נוספת – פלוני ניגש לאלמוני ודוקר אותו בבטנו עם סכין. דוגמא אחרונה – שני אנשים ניגשים לאדם מסוים ותוקפים אותו בדחיפות, אגרופים ואף מסבים לו נזק. למעשה, כל אחת מהדוגמאות שהצגנו, היא דוגמא לעבירת תקיפה מסוג שונה.

במקרה הראשון וגם במקרה השני, במידה ולא נגרם נזק גופני למותקף, הרי שמדובר בעבירה של "תקיפה סתם" ועבירה זו מוגדרת בסעיף 379 לחוק העונשין. מי שמבצע עבירה של תקיפה סתם, הרי שהעונש שצפוי במקרה כזה, עשוי להגיע עד שנתיים מאסר. בשתי הדוגמאות האחרות, הרי שמדובר באלימות קשה יותר: האחת נוגעת לעבירה של תקיפה בצוותא והאחרת נוגעת למקרה שבו אדם משתמש בנשק קר לשם ביצוע תקיפה. במקרה כזה, מדובר בתקיפה בנסיבות מחמירות ועבירה זו קבועה בסעיף 380 לחוק העונשין. העונש בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, עומד על עד 3 שנות מאסר. הואיל ובאחת הדוגמאות הצגנו סיטואציה של תקיפה בצוותא, הרי שאז מדובר בעבירה חמורה אף עוד יותר, שהעונש בגינה עשוי להיות כפול, כלומר – עד 6 שנות מאסר.

זאת ועוד, עבירת תקיפה שמופנית כלפי בן או בת זוג, או כלפי קטין חסר ישע, אשר התוקף אחראי לשלומו, היא עבירה חמורה במיוחד, שכן מדובר באלימות במשפחה. במקרה כזה, על פי חוק העונשין, העונש של התוקף עומד על כפל העונש הקבוע לעבירת תקיפה סתם, או לעבירת התקיפה הגורמת חבלה של ממש, כפי שציינו לעיל. כלומר, או 4 שנות מאסר, או 6 שנות מאסר בהתאם לעבירה ולנזק שנגרם למותקף בגינה. נמחיש – אם אדם תוקף את אשתו והתקיפה התבטאה בדחיפה קלה ותו לאו ומאחר ומדובר בתקיפה של בת זוג, הרי שהעונש על תקיפה סתם, בתוספת תקיפת בת זוג, עומד על 4 שנות מאסר (כפל העונש הקבוע לעבירה של תקיפה סתם). מנגד, במידה והתוקף הסב נזק גופני לאשתו, או מום פיזי כתוצאה מהאלימות, הרי שאז מדובר בתקיפה הגורמת חבלה של ממש, לפי סעיף 380 לחוק העונשין. לכן, העונש יעמוד על כפל העונש הקבוע – 6 שנות מאסר.

עבירות תקיפה נוספות

כפי שתיארנו, המונח עבירות תקיפה, הוא מונח רחב מאוד, אשר כולל מגוון רב של עבירות מסוגים שונים, אשר בכולן רווח המונח "תקיפה" או "אלימות". אי לכך, בחלק שלהלן, נציג סקירה רחבה של מגוון עבירות שמוגדרות כעבירות אלימות ותקיפה:

עבירות המתה

עבירות המתה הן עבירות המתייחסות למקרים שבהם אדם נהרג כתוצאה ממעשה שמבצע אדם אחר. לפי חוק העונשין, עבירות הריגה מתחלקות לשלוש. האחת היא עבירה של גרם מוות ברשלנות. כלומר – מקרה שבו כתוצאה ממחדל של אדם מסוים, מת אדם אחר. לא נקדיש לעבירה זו מעבר למה שנכתב. עם זאת, נבקש להתייחס לשתי עבירות ההריגה הנוספות הקבועות בחוק העונשין. העבירה האחת היא עבירת הריגה. העבירה השנייה היא עבירת רצח.

עבירת ההריגה, היא עבירה שמוגדרת בסעיף 298 לחוק העונשין. בהתאם לעבירה זו, כאשר אדם מסוים גורם למותו של אדם אחר, הרי שמדובר בהריגה. למעשה, עבירת ההריגה היא עבירת המתה בדרגה בינונית. מצד אחד, היא עבירה שלכאורה קלה יותר להוכחה בבית המשפט, הואיל ולא נדרש להוכיח רכיבים מיוחדים, כפי שנדרש במסגרת עבירת הרצח. מצד שני, עבירת ההריגה היא עבירה חמורה ביותר, שהעונש בגינה עומד על 20 שנות מאסר. על מנת להוכיח עבירת הריגה, יש להוכיח מעשה שגרם למוות וכן מודעות לעובדה, שהמעשה אכן עשוי היה לגרום למוות או גרם למוות.

עבירת הרצח, היא העבירה החמורה ביותר בחוק העונשין. עבירה זו מוגדרת בסעיף 300 לחוק העונשין. רצח, הוא גרימה בכוונה תחילה, למותו של אדם אחר. במסגרת הוכחה של עבירת רצח, יש להוכיח את עצם המעשה וכן להוכיח שהייתה כוונה תחילה לביצוע הרצח. במסגרת הוכחת רכיב "הכוונה תחילה", יש להראות שהמבצע תכנן את המעשה מראש ועוד רכיבים רבים, שלא נרחיב עליהם. העונש על עבירת רצח עומד על מאסר עולם.

עבירת שוד

שוד, הוא למעשה גניבה שמלווה באיומים בנשק או כל אמצעי אחר. מדובר בעבירה שמוגדרת בתור עבירת תקיפה, או אם נרצה – עבירת אלימות, משום שזהו איום בכלי מסוים, על מנת לקחת מאדם אחר נכס או דבר מה אחר, שלא כדין. גניבה, יכולה להיעשות בהסתר, ללא כל פניה או ידיעה של האדם שממנו גונבים. עבירת השוד היא עבירה שבמסגרתה קיים יסוד אלים ומובהק. העונש על עבירת השוד, עומד על 14 שנות מאסר ובמידה והשוד נעשה תוך שימוש באלימות פיזית או שימוש בנשק חם או קר (כלומר – אקדח או סכין), הרי שאז העונש עשוי להגיע עד 20 שנות מאסר.

עבירת האיומים

נניח שאדם מסוים איים עליכם שאם לא תסייעו לו, הוא יתקוף אתכם. או לחלופין, נניח שאדם מסוים דרש שתסייעו לו בעניין מסוים, אחרת הוא יעליל עליכם עלילת שווא שתפגע בשמכם הטוב ובפרנסתכם. למעשה, בשני המקרים הללו, נעשתה כלפיכם עבירה שנקראת עבירת איומים. כלומר, איום הוא סיטואציה שבה אדם דורש דבר מה ומאיים כי אם לא תעשו דבר מה מבוקש, הרי שאז יפגעו בכם, ברכושכם, בשמכם, או במשלח ידכם. עבירת האיומים, היא עבירה פלילית חמורה, אשר מוגדרת בסעיף 192 לחוק העונשין. העונש על עבירת האיומים, עומד על 3 שנות מאסר. איומים, הם בעצם אלימות לכל דבר ועניין, למרות שזו אלימות מילולית.

עבירה של תקיפת עובד ציבור

תקיפה, יכולה להיעשות בין שני אנשים וכן בין בני משפחה. מנגד, תקיפה יכולה גם להיות מופנית כלפי איש ציבור. תקיפה של איש ציבור, היא עבירה שנלווית לה חומרה מיוחדת, משום שכאשר תוקפים איש ציבור, בעצם תוקפים את הרשות או הרגולטור, המבקש למלא אחר הוראות הדין. לכן, תקיפה של איש ציבור היא עבירה פלילית, יחסית חמורה. כמו כן, תקיפה של איש ציבור, היא בעצם עבירה של תקיפה, על יסודותיה הקבועים, כפי שפירטנו לעיל.

עם זאת, במסגרת עבירה זו, התקיפה צריכה להיות מופנית כלפי איש ציבור, כמו למשל – פקיד קבלה במשרד ממשלתי, פקח עירייה או פקח של רשות מסוימת ועוד. כמו כן, כדי להוכיח ביצוע עבירה של תקיפת איש ציבור, יש להוכיח כי התקיפה נעשתה כלפי איש הציבור במסגרת מילוי תפקידו. העונש על עבירה זו עומד על 3 שנות מאסר. עם זאת, תקיפת איש ציבור בנסיבות מחמירות, כלומר – תוך שימוש בנשק ועוד, היא עבירה חמורה יותר, שהעונש בגינה עשוי להגיע עד 4 שנות מאסר.

תקיפת שוטרים

בדומה לעבירה של תקיפת איש ציבור, עבירה של תקיפת שוטרים היא עבירה חמורה מאוד, משום שכאשר אנו תוקפים שוטר, אנו לא תוקפים את השוטר, אלא אנו תוקפים את שלטון החוק. כמו כן, בדומה לתקיפה של איש ציבור, תקיפת שוטר, מוגדרת ככזו בעת שהתקיפה נעשית במהלך ביצוע או מילוי תפקידו של השוטר. עבירה של תקיפת שוטרים מוגדרת בסעיף 273 לחוק העונשין.

בשל חומרת העבירה, קובע חוק העונשין כי העונש על עבירה זו, יהיה לפחות חודש אחד במאסר. כלומר, ברובן המוחלט של העבירות הפליליות, העונש הנלווה להן הוא עונש מקסימלי, כלומר, ניתן להטיל עונש עד השיעור הקבוע בחוק. בעבירה של תקיפת שוטרים, ישנו עונש מינימאלי, שעל בית המשפט להטיל באופן אוטומטי. עם זאת, גם במסגרת הטלת עונש בגין עבירה של תקיפת שוטרים, לבית המשפט יש סמכות לחרוג מעונש המאסר המינימאלי, בהתקיימן של נסיבות מיוחדות. כמו כן, העונש המקסימלי לעבירה של תקיפת שוטר, עומד על 3 שנות מאסר. במידה והעבירה נעשית בנסיבות מחמירות, קובע סעיף 274 לחוק העונשין, כי העונש יעמוד על 5 שנות מאסר.

עבירות מין

חוק העונשין מגדיר מספר עבירות מין, מסוגים שונים. חלקן חמורות מאוד וחלקן פחות חמורות . אך נדגיש למען הסר ספק, כי עבירת מין היא עבירה חמורה, אשר פוגעת קשות בקורבן העבירה ולא בכדי בתי המשפט מחמירים מאוד בעבירות מסוג זה. את עבירות המין הקבועות בחוק העונשין אפשר לחלק ל-3 קטגוריות עיקריות:

העבירה האחת היא עבירת האונס והיא מוגדרת בתור עבירת המין החמורה ביותר בחוק העונשין. אונס הוא בעילה של אישה, ללא הסכמה חופשית. בעילה היא החדרה של חפץ או איבר, לאיבר מינה של האישה. העונש על עבירת האונס עומד על 16 שנות מאסר. במקרים חמורים יותר, תוך שימוש בנשק או אלימות או בצוותא, העונש עשוי להגיע לתקופה של עד 20 שנות מאסר. עבירת האונס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין.

העבירה השנייה, היא עבירת מעשה סדום. עבירה זו מתייחסת לסיטואציה שבה מוחדר איבר מין או כל חפץ לפי הטבעת. כלומר, עבירת מעשה סדום יכולה להתבצע הן כלפי נשים והן כלפי גברים וזאת בניגוד לעבירת אונס, שיכולה להתבצע רק כלפי נשים – לפי ההגדרה הקיימת בחוק העונשין. למעשה, כל הרכיבים הנדרשים במסגרת עבירת העונש, רלוונטיים גם לעבירת המעשה סדום. כלומר – החדרת חפץ או איבר מין וכן היעדר הסכמה חופשית ועוד נסיבות חלופיות שקבועות בחוק העונשין. העונש על עבירת מעשה סדום עומד על 16 שנות מאסר ובנסיבות חמורות, העונש עומד על 20 שנות מאסר.

עבירת מין נוספת, היא עבירת המעשה המגונה. עבירה זו היא עבירה שמתייחסת לסיטואציה שבה אדם מבצע מעשה שנועד לגירוי או סיפוק או ביזוי מיני. למשל, נגיעה באיבר מין של אדם אחר, היא עבירה של מעשה מגונה. עבירה זו כוללת סעיפים חלופיים רבים וכל זאת בסעיף 348 לחוק העונשין. הענישה בגין עבירה זו משתנה בהתאם לחלופות, אך היא נעה מ-3 שנות מאסר ומעלה.

כיצד צריך להתנהל במסגרת חקירה פלילית או הגשת כתב אישום פלילי?

במידה ונחשדתם בביצוע עבירת תקיפה מכל סוג, הרי שאתם עומדים בסיכון שמא יוגש נגדכם כתב אישום פלילי בשלב מאוחר יותר ואף חמור מכך – אם תורשעו בסופו של ההליך יתכן וגם תישאו בעונש מאסר בפועל, לעיתים אף בעונש מאסר ארוך. אי לכך, בשל חשיבות הנושא, קיבצנו מספר עצות מועילות, לדרך הנכונה להתנהל במסגרת חקירה פלילית:

קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי – אין תחליף לייעוץ משפטי הולם בכל תחום, במיוחד בהליכים פליליים. חקירה פלילית, יכולה להוליד תיק פלילי אשר יוליד בהמשך הרשעה פלילית. לעיתים, עצה קלה מעורך דין פלילי בעל ניסיון, יכולה לשנות את כל התמונה. כלומר, היא יכולה להיות ההבדל בין חקירה בתחנת המשטרה ושחרור לאחר מכן, לבין מעצר ימים, שבהמשך עשוי להפוך להיות מעצר עד לתום ההליכים. לכן, אם נעצרתם בחשד לביצוע עבירת תקיפה, הדבר החשוב ביותר שכדאי לעשות, הוא לדרוש ייעוץ משפטי. יוער, כי החוקר המשטרתי מחויב לאפשר לכם לקבל ייעוץ משפטי, בין אם טלפוני ובין אם פרונטלי. דעתנו היא, כי יש להימנע מלהשיב לשאלות בחקירה פלילית, עד אשר פגשתם בעורך דין.

זהירות מתרגילי חקירה – במידה ונעצרתם בחשד לביצוע עבירת תקיפה או כל עבירה, הרי שהדבר אולי החשוב ביותר שעליכם לזכור ולהיזהר ממנו, הוא תרגילי חקירה. החוקר המשטרתי ינסה "לעבוד" עליכם, להטעות אתכם, להיעזר במדובב אשר ישהה עמכם בתא המעצר ועוד. כלומר, המשטרה תנסה לערוך תרגילי חקירה, אשר יגרמו לכם לספר את ה"אמת". אי לכך, המלצתנו היא להיזהר מתרגילים ולזכור שאלו יכולים להתבצע ולהסב לכם נזק גדול מאוד בהמשך הדרך. הימנעו משיחות חולין ובכלל אל תדברו עם אף אחד על העבירה בגינה נעצרתם, למעט בחקירה עצמה, לאחר קבלת ייעוץ משפטי.

התעקשות על גביית עדויות לטובתכם – במידה ונעצרתם בחשד לביצוע עבירת תקיפה, אנו ממליצים להתעקש בפני חוקר המשטרה, לגבות עדויות גם מאנשים שיכולים לסייע לכם. לדוגמא, אם היו עדים לאירוע התקיפה ואותם עדים יכולים לסייע לכם, הרי שעדותם תוכל לסייע במיוחד בהליכים מאוחרים יותר וכן במסגרת חקירת המשטרה. לכן, אל תהססו לדרוש מחוקר המשטרה (דרישה שתהיה מתועדת בחקירה עצמה), לאסוף ראיות שיכולות גם לסייע לכם.

תיעוד פגיעות אלימות – במידה ונעצרתם בגין עבירת תקיפה קלאסית, הרי לא פעם עלול להיות והעצור – שנחשד בתקיפה, למעשה הותקף. על כן, חשוב מאוד במקרים כאלו להתעקש בפני חוקרי המשטרה, לתעד את סימני האלימות שעל גופכם. במידה ומדובר בשריטות, הרי שאלו תיעלמנה בהמשך מגופכם ואז יהיה מאוד קשה להראות שגם אתם נפצעתם כתוצאה מהאירוע ולמעשה הותקפתם. לכן, חשוב מאוד להתעקש בפני חוקר המשטרה, לתעד בצילום ובמלל, במסגרת החקירה, את סימני האלימות אשר על גופכם.

פניה למחלקה לחקירות שוטרים – המציאות העצובה מלמדת שמגוון רב מן התלונות שמוגשות למחלקה לחקירת שוטרים, נסגרות. עם זאת, במקרה שבו הואשמתם בתקיפת שוטרים ולמעשה אתם – מנגד – טוענים שהותקפתם או שהשוטרים שעצרו אתכם נהגו באלימות יתרה, הרי שאז חשוב מאוד להתעקש כבר בהתחלה, כי תוגש תלונה למחלקה לחקירות שוטרים. מצד אחד, אתם רשאים לפנות בגפכם למחלקה לחקירות שוטרים ולהגיש תלונה. מצד שני, אתם רשאים לבקש מחוקר המשטרה, להעביר את חומר החקירה ואת החקירה שלכם, לידי המחלקה לחקירת שוטרים.

לסיכום

עבירות תקיפה הן שם רחב למספר עבירות, אשר מבוססות על אלימות, בין אם פיזית ובין אם מילולית. למשל, עבירות מין, עבירות המתה, עבירות תקיפה ועוד, הן עבירות שהאלימות היא חלק בלתי נפרד מהן ולכן הן כולן נכללות במונח "עבירת תקיפה". במאמר זה, סקרנו את עבירות התקיפה, מן ההתחלה ועד הסוף, בתקווה כי הסקירה תוכל לסייע לכן/ם הקוראים והקוראות בעת הצורך. מעבר לכך, לייעוץ פרטני, יש לפנות לעורך דין פלילי בעל ניסיון.

לייעוץ מיידי התקשרו עכשיו או שלחו וואטסאפ:
נייד: 052-504-4000 | משרד: 02-5409904
מענה טלפוני ניתן 24 שעות ביממה.

רועי יוסף אטיאס עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בתחום הפלילי, מייצג לקוחות החל מהסתבכות ראשונה ועד לקוחות מצמרת הפשע הישראלי.
עצרו אותך או מאשימים אותך? הוזמנת לחקירה? צור קשר עכשיו (24 שעות ביממה).